GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

oferuje do sprzedaży

Autobus będący własnością Urzędu Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

1.      Dane dotyczące autobusu:

-        nazwa: Autosan H-9-21

-        silnik z zapłonem samoczynnym

-        nr rejestr.: PZL 9035

-        moc silnika 110 kW

-        rok produkcji: 1989

-        pojemność: 6540

-        badanie techniczne do 16.08.2007 r.

-        wskazanie licznika: 96 096 km

-        liczba miejsc siedzących: 40

 

2.      Stan techniczny pojazdu:

-        silnik z osprzętem kompletny,

-        zespoły podwozia kompletne,

-        rama główna w znacznym stopniu pokryta tlenkami metali,

-        sterowanie pneumatyczne układem hamulcowym nieszczelne,

-        układ wydechowy skorodowany

-        ogumienie – przednie szt. 2 zużyte w ok. 70%;

tylne (bliźniacze) zużyte w ok. 40%

 

3.      Pojazd można obejrzeć w dniach roboczych w godz. 800 - 1400 w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Dolsk po uprzednim kontakcie telefonicznym tel. 0-662 028-600.

 

4.      Cena wywoławcza brutto 10.200,- zł (dziesięć tysięcy dwieście zł)

 

5.      Pisemne ofert prosimy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk Plac Wyzwolenia 4 w pok. Nr 1 (sekretariat) w godzinach urzędowania w terminie do 30 sierpnia 2007 roku.

 

6.      Oferta powinna zawierać:

-        imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

-        datę sporządzenia oferty,

-        oferowaną cenę za przedmiot transakcji i sposób jej zapłaty.

 

7.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk o godz. 1000 - pokój nr 15.

 

8.      Koszty opłat skarbowych wynikających z zawarcia umowy kupna – sprzedaży autobusu ponosi nabywca.

 

9.      Cena osiągnięta w przetargu stanowiła należność za nabycie autobusu i powinna być wpłacona na konto Urzędu Miasta i Gmin Dolsk w SBL Śrem/O Dolsk Nr 58 9084 1013 0200 0143 2000 0001.

 

10.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Miasta i Gminy Dolsk pok. Nr 7 tel. 061 2843406.
Opublikowano dnia 16-08-2007 r.