GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XV Sesję
Zaproszenie na XV Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 26 września 2007 roku o godz. 1800 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego: „Zakup autobusu szkolnego”,

b)     zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2007,

c)     powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych,

d)     nadania Odznaki Pamiątkowej „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 21-09-2007 r.