GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zarząd Fundacji obradował w Dolsku
Zarząd Fundacji obradował w Dolsku

 

 

 

 

 

 

Dnia 17 stycznia 2008 r. zebrał się w Dolsku na posiedzeniu Zarząd Fundacji „Gościnna Wielkopolska”. W obradach Zarządu uczestniczyli również wójtowie i burmistrzowie gmin wchodzących w skład związku międzygminnego. Obrady prowadził Prezes Fundacji - Marian Poślednik.

 

Omówiono stan realizacji projektu „Doświadczenia i tradycje dla przyszłości” (w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ”Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Pilotażowy Program Leader + schemat II). Podjęto stosowną uchwałę dot. spraw bieżących, niezbędną dla wykonania zadań, wynikających z powyższego projektu.

 

Wysłuchano też założeń realizacji OSi4 programu Leader w latach 2007 – 2013, które przedstawiła Urszula Pużanowska – kierownik obecnie realizowanego projektu. Uzgodniono postępowanie w najbliższym czasie, zmierzające do wypełnienia wszystkich wymogów, zawartych w tych założeniach.

 

Na zakończenie spotkania poinformowano o zamiarach kilku gmin, dotyczących ewentualnego przystąpienia do naszego związku.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 21-01-2008 r.