GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Sesja absolutoryjna
Sesja absolutoryjna

 

 

 

 

 

 

Rada Miasta i Gminy Dolsk na sesji w dniu 24 kwietnia 2008 r dokonała oceny wykonania budżetu miasta i gminy w roku 2007.

 

Przedłożone przez Burmistrza roczne sprawozdanie, wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowiły w ocenie radnych podstawę do jednogłośnego podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

 

Rada zdecydowała także o:

-         zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej,

-         zmianie uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok,

-         zbyciu nieruchomości położonej w Lipówce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

-         zbyciu nieruchomości położonej w Pince, stanowiącej drogę, w drodze bezprzetargowej,

-         zaakceptowaniu aneksu nr 3 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 28-04-2008 r.