GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Szkolenie dla Radnych i Sołtysów z terenu Miasta i Gminy Dolsk
Szkolenie dla Radnych i Sołtysów z terenu Miasta i Gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 kwietnia 2008 r. w świetlicy wiejskiej w Nowieczku odbyło się szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień zorganizowane przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk.

 

Prelegent pan Mirosław Bratkowski psycholog kliniczny zapoznał zebranych z ogólnymi problemami uzależnień oraz przedstawił fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu. Omówił też zagadnienia dotyczące osób współuzależnionych oraz temat: „być dorosłym dzieckiem alkoholika”.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 06-05-2008 r.