GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXII Sesję
Zaproszenie na XXII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 28 maja 2008 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielonej pomocy dla rolników.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok,

b) wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych Gminy Dolsk,

c) ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Gminy Dolsk,

d) nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Błażejewie.

6. Interpelacje i wnioski radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 21-05-2008 r.