GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Pożegnanie...
Pożegnanie...

 

 

 

 

 

 

Wtorek, 24 czerwca 2008 roku był dla Pani Barbary Gurdek ostatnim dniem pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, ponieważ zdecydowała się skorzystać z przysługujących jej uprawnień emerytalnych.

 

Pani Barbara Gurdek całe swoje życie zawodowe związała z Urzędem Miasta i Gminy Dolsk, gdzie zdobywała kolejne stopnie kariery, począwszy od stażysty, poprzez księgowego, głównego księgowego i ostatnie 18 lat – Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dolsku równocześnie.

 

Od początku istnienia samorządu gminnego uczestniczyła w kolejnych etapach życia naszych mieszkańców: odnotowywała w księgach stanu cywilnego każdy fakt pojawienia się w gminie nowego obywatela, osiemnastolatkom, na progu dorosłego życia wręczała dowody osobiste, dokumentowała i prowadziła uroczystości ślubne, organizowała spotkania złotych jubilatów, słowem była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w życiu niemal każdego z mieszkańców.

 

Dla grona pracowników urzędu była współpracownikiem, zwierzchnikiem a przede wszystkim koleżanką, z którą przyszło się pożegnać, dziękując za wiele dni, tygodni, miesięcy, lat a uzbierało się ich – bagatela 40, wspólnie przepracowanych, w różnych warunkach i okolicznościach.

 

Pożegnaniu towarzyszyły słowa podziękowania, kwiaty, serdeczności, wspomnienia, nie obyło się rzecz jasna bez wzruszeń, których przy takiej okazji trudno przecież uniknąć…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 26-06-2008 r.