GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach w powiecie śremskim”
„Podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach w powiecie śremskim”

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości z przyjemnością informuje, iż 23 czerwca 2008 r. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu umowę o dofinansowanie projektu „Podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach w powiecie śremskim”. Powyższy projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Projekt skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby zameldowane lub zatrudnione na terenie powiatu śremskiego. Udział w szkoleniach jest całkowicie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

 

Realizator projektu zaprasza pracowników przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu: języków obcych, w tym angielski i niemiecki, obsługi komputera z wykorzystaniem Internetu jako źródła wiedzy biznesowe oraz rachunkowości, w tym mała księgowość, kadry i płace oraz pełna księgowość.

 

Szkolenia realizowane będą z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych, poza godzinami pracy, w małych 10-cio osobowych grupach, co umożliwi rozwój umiejętności, pozwalających na bardziej efektywne funkcjonowanie w środowisku pracy. Programy zajęć zostały przygotowane w oparciu o nowoczesne metody zarządzania, a tematyka szkoleń dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu i warunków uczestnictwa przeczytacie Państwo w zakładce: NASZE PROJEKTY – OBECNIE REALIZOWANE

 

http://www.unia.srem.com.pl/...
Opublikowano dnia 06-07-2008 r.