GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Przypomnienie o opłacie od posiadania psów


Przypomnienie o opłacie od posiadania psów

 

 

 

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXV/169/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2021 roku w Gminie Dolsk opłata ta wynosi 36,00 zł za każdego psa.

 

Terminem płatności opłaty od posiadania psów jest dzień 15 marca 2021 r., a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie - 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk

Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk

58 9084 1013 0200 0143 2000 0001
Opublikowano dnia 14-07-2021 r.