GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Porozumienie o partnerstwie
Porozumienie o partnerstwie

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek 21 lipca 2008 r. Starostowie Śremscy – Tadeusz Waczyński i Piotr Ruta oraz Burmistrz Dolska - Henryk Litka zawarli porozumienie o partnerstwie.

 

Jego celem jest wspólna techniczna realizacji projektu inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4070P od drogi wojewódzkiej 434 do miejscowości Wieszczyczyn” przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

 

Partnerstwo zostało zawarte w celu zwiększenia oddziaływania projektu.

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 21-07-2008 r.