GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Punkt Konsultacyjny w Śremie - bezpłatne usługi informacyjne
Punkt Konsultacyjny w Śremie - bezpłatne usługi informacyjne

 

 

 

 

 

 

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zaprasza osoby nie prowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców mikro, małych, średnich i dużych do skorzystania z bezpłatnych usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach poddziałania 2.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

 

 

Szczegółowy zakres tematyczny:

 

1.     Usługi informacyjne w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej:

a)     Podejmowanie działalności gospodarczej.

b)     Wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki podatkowe.

c)     Wykonywanie działalności gospodarczej – zatrudnianie pracowników.

d)     Wykonywanie działalności gospodarczej – finansowanie działalności.

e)     Wykonywanie działalności gospodarczej – kontrola przedsiębiorstw.

f)       Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2.     Usługi informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych:

a)     Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania.

b)     Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu.

c)     Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu.

 

3.     Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych:

a)     Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych (w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG).

b)     Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń.

 

4.     Inne informacje:

a)     Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży – instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji.

b)     Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje
o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.

 

Świadczone usługi są ewidencjonowane, co wiąże się z koniecznością uzyskania Państwa danych osobowych i wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). Jednocześnie zapewniamy Państwa o zachowaniu zasad poufności danych przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Agencję Rozwoju Regionalnego S.A – Regionalny Punkt Konsultacyjny w Koninie oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w całym okresie wskazanym w umowie o udzieleniu wsparcia na prowadzenie PK.

 

Punkt Konsultacyjny w Śremie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, e-mail: pk@unia.srem.com.pl, tel: 061 28 29 081, tel./fax: 061 28 32 704.
Opublikowano dnia 17-09-2008 r.