GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie w Dolsku
Spotkanie w Dolsku

 

 

 

 

 

 

W dniu 30 października 2008 r. o godz. 10.00 odbyło się w Dolsku spotkanie, dotyczące omówienia problemów, związanych z wykonywaniem kary ograniczenia wolności.

 

W spotkaniu, któremu przewodniczyła Prezes Sądu Rejonowego w Śremie; pani Anna Judejko wzięli udział:

-         Prokurator Rejonowy – Jarosław Żak

-         Kurator Okręgowy Służby Sądowej

-         v-ce Starosta Powiatu Śremskiego – Piotr Ruta

-         Burmistrz Śremu – Adam Lewandowski

-         Burmistrz Książa – Teofil Marciniak

-         Burmistrz Dolska – Henryk Litka

-         Wójt Brodnicy – Marian Flaczyński

-         z-ca Komendanta Powiatowego Policji – Paweł Wawrzyniak

 

W spotkaniu uczestniczyli kuratorzy pionu karnego Sądu Rejonowego w Śremie oraz kierownicy rewirów policyjnych z gmin, wchodzących w skład powiatu śremskiego i gminy Mosina ponadto przedstawiciele zakładów, firm i instytucji, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności.

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 05-11-2008 r.