GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

 

 

 

 

 

UWAGA!

 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI,

ZARZĄDCY I ICH UŻYTKOWNICY

 

PRZYPOMINA SIĘ

 

o obowiązku aktualizacji danych dotyczących wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1876) właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek składania corocznej informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

 

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (mieszkańcy gminy Dolsk) zobowiązane są zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk (pokój nr 16) w terminie do 31 stycznia 2009 roku w celu potwierdzenia złożonych w ubiegłych latach danych lub zgłoszenia ewentualnych zmian.
Opublikowano dnia 17-01-2009 r.