GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego
Spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

W dniu 9 lutego 2009 r. o godz. 12.00 grupa samorządowców odbyła spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Markiem Woźniakiem. Grupie samorządowców przewodniczył Henryk Litka – Burmistrz Dolska.

Uczestniczyli również:

-         Tadeusz Waczyński - Starosta śremski,

-         Andrzej Pospieszyński – Starosta Gostyński

-         Adam Lewandowski – Burmistrz Śremu

-         Jerzy Woźniakowski – Burmistrz Gostynia

-         Sebastian Czwojda – Burmistrz Krobi

-         Karol Skrzypczak – Burmistrz Miejskiej Górki.

 

W spotkaniu brał udział ponadto Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Marian Poślednik. Ze strony Marszałka obecni byli:

-         Jerzy Gładysiak – Dyrektor Departamentu Infrastruktury

-         Marek Kmiecik – Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

 

Głównym tematem spotkania były sprawy, związane z modernizacją drogi wojewódzkiej Śrem – Rawicz (nr 434).

 

Po przedstawieniu tematu przez Burmistrza Dolska i przedyskutowaniu wszystkich, problemów, dotyczących tej drogi, uzgodniono, że:

-         dostępne są środki unijne i wkład własny Marszałka (razem ok. 160 mln PLN) na budowę tego odcinka drogowego.

-         najgorszy odcinek tej drogi leży na odcinku Śrem – Dolsk. Musi to być pierwszy etap inwestowania.

-         Burmistrz Dolska otrzyma na przełomie lutego i marca 2009 pisemną odpowiedź, zawierającą wszystkie terminy i działania, podjęte przez Urząd Marszałkowski, dotyczące przedmiotowej drogi.

 

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że prace inwestycyjne na tym odcinku podjęte zostaną w 2010 roku.
Opublikowano dnia 09-02-2009 r.