GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: INFORMACJA
INFORMACJA

 

 

 

 

 

URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE

 

ZAPRASZA

 

PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

OD OSÓB FIZYCZNYCH NA KONSULTACJE

 

W SPRAWIE ROZLICZENIA

PODATKU ZA ROK 2008,

 

KTÓRE UDZIELANE BĘDĄ W DNIU 4 MARCA 2009 R.

W GODZ. OD 1000 DO 1300

 

W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY DOLSK –

SALA NR 15

 

W czasie dyżuru, który pełnić będą pracownicy Urzędu Skarbowego w Śremie można będzie uzyskać informacje i wyjaśnienia dotyczące rozliczeń podatkowych za 2008 r. oraz zaopatrzyć się w obowiązujące formularze.
Opublikowano dnia 02-03-2009 r.