GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Gospodarka nieruchomościami: Przetargi
Gospodarka nieruchomościami: Przetargi

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

ogłasza nastepujące przetargi:

 

1.     II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości: Działki nr 17/1 o pow. 0,7630 ha położonej w Nowieczku oraz Działki nr 44/4 o pow. 1,3381 ha położonej w Międzychodzie.

 

2.     I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Działki nr 841/1 o pow. 0,5586 ha arkusz mapy 8 położonej w Dolsku zapisanej w księdze wieczystej nr KW 8173.

 

3.     Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. działki nr 1468 o pow 1435 m2 w Dolsku, do wykorzystania na plac składowy.
Opublikowano dnia 25-03-2009 r.