GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Jedno okienko” - nowy tryb rejestracji działalności gospodarczej
„Jedno okienko” - nowy tryb rejestracji działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

Od 31 marca 2009 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej oraz jej rejestrowania. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w urzędzie gminy.

 

 

Zapoznaj się z nową procedurą - "Jedno okienko"

 

 

Procedura przyjęcia wniosku i wpisu jest bardzo szybka. Przedsiębiorca załatwi całą sprawę i otrzyma zaświadczenia o wpisie w ewidencji. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom. Wniosek może złożyć osoba nieposiadająca numeru identyfikacji podatkowej NIP - urzędnik prowadzący sprawę prześle odpowiednie dokumenty do Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS).

 

Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej wniosek może wpłynąć do urzędu gminy następującymi drogami: jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika, jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy.
Opublikowano dnia 02-04-2009 r.