GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Gospodarka nieruchomościami: Przetarg
Gospodarka nieruchomościami: Przetarg

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza przetarg nieograniczony na: dzierżawę działek: 1. Działka nr 68 (część) o pow. 0,9500 ha położone w Rusocinie; 2. Działka nr 20/4 (część) o pow. 0,4811 ha położona w Nowieczku.

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia o przetargu
Opublikowano dnia 20-07-2009 r.