GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na XXXVII Sesję
Zaproszenie na XXXVII Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na XXXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 23 września 2009 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

b)     zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

c)     ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk,

d)     wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróźnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dolsk,

e)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin, gmina Dolsk,

f)       ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dolsk,

g)     ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolsk

h)     zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta na 2009 rok.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 16-09-2009 r.