GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Najwyższe władze Związku Gmin Wiejskich w Dolsku
Najwyższe władze Związku Gmin Wiejskich w Dolsku

 

 

 

 

 

 

W dniach 17-18 września 2009 r. w Dolsku odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Regionalnej Związku Gmin Wiejskich RP. W pierwszym dniu Zarząd dyskutował nt. aktualnej sytuacji w polskich gminach głównie na temat:

- finansów

- spraw oświaty

- opinii Związku nt. kilkunastu projektów ustaw sejmowych.

 

Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z gminą Dolsk oraz odwiedzili pobliskie Soplicowo.

 

W drugim dniu Zarząd i Rada Regionalna zajęła się dokumentami, przygotowanymi na X Kongres Gmin Wiejskich, który będzie obradował w Warszawie w dniach 15-16 października oraz projektami ustaw, skierowanych do Komisji Przyjazne Państwo.

 

Możliwość odbycia posiedzenia Zarządu w Dolsku jest wielkim wyróżnieniem dla naszej gminy. Posiedzenie odbyło się w ośrodku wypoczynkowym Villa Natura.

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 21-09-2009 r.