GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wizyta Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w Dolsku
Wizyta Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w Dolsku

 

 

 

 

 

 

W niedzielę 27 września 2009 roku w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Dolsku odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył Metropolita Poznański - Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki. Liturgia była wyrazem wdzięczności za 650 lat, jakie upłynęły od lokacji Dolska na prawach miejskich.

 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 koncertem chóru „The Boys” prowadzonym przez Agatę Steczkowską. Mogliśmy wysłuchać przepięknie wykonane pieśni kościelne, które wprowadziły nas w podniosły nastrój, właściwy dla podkreślenia wyjątkowości chwili.

 

O godz. 12.00 rozpoczęła się koncelebrowana msza święta. Obok Ks. Arcybiskupa sprawowali ją Ks. Dziekan Marian Brucki oraz Ks. Kanonik Ryszard Jankowiak. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe wystawione przez wszystkie jednostki i organizacje, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka wraz z pracownikami Urzędu, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zbigniew Kierzkowski wraz z Radnymi, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy Dolska i całej parafii pw. św. Michała Archanioła.

 

W homilii ks. Arcybiskup nawiązał do istotnych faktów z historii naszego miasteczka, przypomniał lata, kiedy Dolsk był letnią siedzibą biskupów poznańskich. Wyraził nadzieję, że w takim miejscu, z takimi tradycjami, nie sposób żyć w oderwaniu od wartości chrześcijańskich. Podkreślił także duże bogactwo zabytków sakralnych i pięknych wielowiekowych kościołów.

 

Po mszy św. na dziedzińcu plebanii ks. Arcybiskup pozdrowił wszystkie poczty sztandarowe i podziękował za piękną oprawę liturgii.

 

Kolejny już zatem raz Dolszczanie mieli okazję do uczestniczenia w uroczystościach upamiętniających piękny jubileusz ich miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 28-09-2009 r.