GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: UWAGA, Ważne dla przedsiębiorców!
UWAGA, Ważne dla przedsiębiorców!

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przed 1 stycznia 2008 r. z kodami PKD 2004, muszą najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. dostosować dotychczasowe wpisy do nowych zapisów PKD 2007. Wpisy i zmiany wpisów do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłat.

 

Wniosek potrzebny do uaktualnienia danych w działalności gospodarczej można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy – pokój nr 7 lub pobrać poniżej:

 

Pobierz: WORD (333 kB)   lub   PDF (91 kB)

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).
Opublikowano dnia 19-10-2009 r.