GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Uroczyste nominacje
Uroczyste nominacje

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 grudnia 2009 roku o godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk miała miejsce uroczystość wręczenia aktu mianowania Pani Natalii Ratajszczak - nauczycielce zatrudnionej w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.

 

Burmistrz Dolska, przekazując Pani Natalii akt mianowania złożył serdeczne gratulacje w związku z osiągnięciem kolejnego stopnia awansu zawodowego. Po wręczeniu aktu nastąpiło uroczyste ślubowanie.

 

Spotkanie było także okazją do wyrażenia uznania dla dwóch nauczycielek, które w ostatnim czasie uzyskały tytuł nauczyciela dyplomowanego – dla Pani Zofii Kowalskiej i dla Pani Ewy Mielcarek.

 

Burmistrz przekazał wszystkim paniom drobne upominki w postaci publikacji związanych z miastem i gminą Dolsk oraz złożył serdecznie życzenia wytrwałości w pracy, kreatywności, wielu sił i dużo zdrowia.

 

W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk - Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Pani Mirella Godawa oraz dyrektorzy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku - Pani Barbara Wierzbińska i Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku – Pan Wojciech Dudziński.

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 17-12-2009 r.