GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne

 

 

 

 

 

 

W dniu 22 grudnia 2009 r. w Sali Maxima w Dolsku odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. Uczestnikami byli członkowie dolskich Kół: Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych a także osóby samotne.

 

Koncert kolęd w wykonaniu miejscowego chóru „Lutnia” wprowadził wszystkich w świąteczną atmosferę. Przy łamaniu się opłatkiem, stole zastawionym wigilijnymi potrawami i przy wspólnym kolędowaniu gronu przybyłych gości szybko upłynął czas spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 28-12-2009 r.