GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie noworoczne - Sielinko
Spotkanie noworoczne - Sielinko

 

 

 

 

 

 

19 grudnia 2009 roku Burmistrz Dolska Henryk Litka uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Spotkanie odbyło się w Sielinku.

 

Po wystąpieniu Prezesa – Pana Ryszarda Napierały, wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez Zarząd Wojewódzkiego ZRKiOR.

 

Otrzymali je Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, Burmistrz Dolska Henryk Litka oraz Burmistrz Pobiedzisk Michał Podsada.

 

Wyróżnienia są dowodem uznania za kultywowanie tradycji kółek rolniczych, o czym świadczy napis umieszczony na pamiątkowej statuetce: „Wyrazy Szacunku i Wdzięczności za pamięć o historii Kółek Rolniczych na ziemi wielkopolskiej”.

 

Spotkanie zakończyło się składaniem życzeń, łamaniem się opłatkiem i wspólnym śpiewaniem kolęd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 30-12-2009 r.