GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Gospodarka nieruchomościami: Przetarg
Gospodarka nieruchomościami: Przetarg

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipówce o ogólnej pow. 1,7590 ha zapisane w księdze wieczystej nr KW 24879 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w skład której wchodzą działki...

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia o przetargu
Opublikowano dnia 30-03-2010 r.