GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku”
„Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku”

 

 

 

 

 

 

Dnia 21 kwietnia 2010r. Burmistrz Dolska gościł w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Głównym celem pobytu było podpisanie umowy z Marszałkiem Woj. Wielkopolskiego o przyznaniu środków europejskich na inwestycję „Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku”.

 

Otrzymano środki w wys. 2.453.279 zł. W najbliższym czasie odbędzie się przetarg, który wyłoni wykonawcę tego zadania. Jesienią 2011roku inwestycja musi być oddana do użytku.

 

Inwestycja polega na podniesieniu standardu plaży miejskiej kąpieliska, istniejących kortów, placu zabaw, parku i parkingu przy ul. św. Ducha.

 

 
Opublikowano dnia 22-04-2010 r.