GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: „Obrady Konwentu”
„Obrady Konwentu”

 

 

 

 

 

 

Dnia 11 sierpnia 2010 r. w Dolsku obradował Konwent Burmistrzów. Szefowie gmin wysłuchali oferty Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie – Pawła Wojny, dotyczącej możliwości wykonywania usług na drogach i rowach nowo zakupionym sprzętem przedsiębiorstwa.

 

Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Urszula Bogusz-Kubiak przedstawiła samorządowcom możliwości i formy zatrudnienia bezrobotnych do końca 2010r. oraz na rok następny. Przedstawiła też aktualną informację o lokalnym rynku pracy.

 

Na zakończenie szefowie gmin omówili organizację dożynek wojewódzkich i gminnych oraz zagadnienia bieżące.

 

Obradom przewodniczył Henryk Litka – Burmistrz Dolska.

 

 

 
Opublikowano dnia 12-08-2010 r.