GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Uroczyste wręczenia aktów mianowania
Uroczyste wręczenia aktów mianowania

 

 

 

 

 

 

W dniu 18 sierpnia 2010 roku o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk miała miejsce uroczystość wręczenia aktów mianowania Pani Magdalenie Iwaszczuk i Pani Marcie Dworczyk - nauczycielkom pracującym w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku.

 

Burmistrz Dolska, wręczając akty mianowania złożył serdeczne gratulacje w związku z osiągnięciem kolejnego stopnia awansu zawodowego. Po wręczeniu aktu nastąpiło uroczyste ślubowanie.

 

Spotkanie było także okazją do wyrażenia uznania dla Pani Ewy Śmieińskiej - również nauczycielki gimnazjum, która w ostatnim czasie uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego.

 

Burmistrz przekazał wszystkim paniom drobne upominki w postaci publikacji związanych z miastem i gminą Dolsk oraz złożył serdecznie życzenia wytrwałości w pracy, cierpliwości, wielu sił i dużo zdrowia.

 

W spotkaniu uczestniczyli także Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk – Pani Elżbieta Juskowiak, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Pani Mirella Godawa oraz Dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku - Pani Barbara Wierzbińska.

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 19-08-2010 r.