GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zaproszenie na L Sesję
Zaproszenie na L Sesję

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady MiG Dolsk zaprasza na L Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 14 września 2010 roku o godz. 1100 w Sali widowiskowej w Dolsku z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie L Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

3.      Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     zmiany budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na wsi.

5.      Interpelacje i wnioski radnych.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Kierzkowski
Opublikowano dnia 13-09-2010 r.