GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Nowe odcinki dróg gminnych
Nowe odcinki dróg gminnych

 

 

 

 

 

 

W poniedziałek, 18 października 2010 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji drogowych budowy dróg gminnych w Mełpinie i Pokrzywnicy. Zrealizowano I etap inwestycji polegający na wykonaniu dwuwarstwowej podbudowy tj. betonu i kruszywa łamanego. Koszt całkowity budowy dróg wyniósł 382.540,15zł. Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W 2011r. na tych odcinkach planuje się realizacje II etapu inwestycji polegającego na wykonaniu warstwy bitumicznej.

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 19-10-2010 r.