GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Pierwsza Sesja Rady Miasta i Gminy Dolsk w VI kadencji
Pierwsza Sesja Rady Miasta i Gminy Dolsk w VI kadencji

 

 

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym – tj. 1 grudnia 2010 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk odbyła swą pierwszą sesję, której do czasu wyboru przewodniczącego przewodniczył najstarszy wiekiem radny, pan Kazimierz Pepliński.

 

Na wstępie wszyscy nowo wybrani radni odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku pani Elżbiety Gacek zaświadczenia o wyborze na radnego Miasta i Gminy Dolsk a przed przystąpieniem do wykonywania mandatu złożyli ślubowanie:

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,

 ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,

 rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobr

mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

Funkcję Przewodniczącego Rady w rozpoczynającej się kadencji radni powierzyli jednogłośnie pani Janinie Pawełczyk, natomiast Wiceprzewodniczącym Rady wybrany został pan Jan Rzepczyński.

 

Kontynuując obrady radni dokonali wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:

pan Roman Drews – Przewodniczący,

pan Kazimierz Pepliński – członek komisji,

pan Szczepaniak Hieronim – członek komisji.

 

Na zakończenie obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku wręczyła panu Henrykowi Litka zaświadczenie stwierdzające, że w wyborach, które odbyły się dnia 21 listopada 2010 r. wybrany został Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij na zdjęcie w celu powiększenia

 

Kliknij na zdjęcie w celu powiększenia
Opublikowano dnia 01-12-2010 r.