GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie wigilijne
Spotkanie wigilijne

 

 

 

 

 

 

Tradycyjnie jak co roku w dniu 22 grudnia 2010r. w sali Maxima w Dolsku odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. Spotkanie miało charakter integracyjny, gdyż wśród zaproszonych osób znaleźli się członkowie dolskich kół: Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych a także osoby samotne z gminy Dolsk. Zaproszenie przyjęła również Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk Janina Pawełczyk oraz Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku Liliana Lenarczyk-Żurczak. Po powitaniu przybyłych gości przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku głos zabrał Burmistrz Henryk Litka, który złożył wszystkim życzenia świąteczno- noworoczne. Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu sobie wzajemnie życzeń oraz wysłuchaniu koncertu kolęd w wykonaniu miejscowego chóru „Lutnia”, uczestnicy zasiedli do wigilii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 27-12-2010 r.