GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wybory w Związku Międzygminnym - SELEKT
Wybory w Związku Międzygminnym - SELEKT

 

 

 

 

 

 

Dnia 28 grudnia 2010 r. odbyło się w Czempiniu Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.

 

W porządku obrad znajdowały się sprawy związane z wyborami nowych władz Związku. W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Zgromadzenia Związku został:

Henryk Litka – Burmistrz Dolska,

wiceprzewodniczącym – Henryk Bartoszewski – Wójt gminy Kościan.

 

Dokonano tez wyboru członków Zarządu Związku. Władze ukonstytuowały się następująco:

-         Dorota Lew - Pilarska - Burmistrz Czempinia - Przewodnicząca

-         Henryk Szymański - Burmistrz Grodziska Wlkp. - Wiceprzewodniczący

-         Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki - członek zarządu

-         Zbigniew Kaczmarek - Wójt Gminy Granowo - członek Zarządu

-         Włodzimierz Pińczak - Burmistrz Stęszewa - członek Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna Związku to:

-         Dariusz Szmyt -Burmistrz Lobonia - Przewodniczący

-         Michał Jurga -Burmistrz Kościana - członek

-         Piotr Halasz -Wójt Gminy Kamieniec - członek.

 

Przewodnicząca Zarządu - Dorota Lew - Pilarska przedstawiła również sprawozdanie Zarządu z działań w ostatnim okresie.
Opublikowano dnia 29-12-2010 r.