GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Ocena pracy dyrektorów
Ocena pracy dyrektorów

 

 

 

 

 

 

W dniu 30 grudnia 2010 r. w gabinecie burmistrza odbyło się podsumowanie trwającej ponad dwa miesiące procedury ustalania oceny pracy Pana Wojciecha Dudzińskiego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku oraz Pani Longiny Dułacz dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku.

 

Ocena pracy dyrektora składa się z trzech ocen cząstkowych:

-         cząstkowej oceny organu prowadzącego,

-         cząstkowej oceny organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

-         wspólnej oceny obu organów.

 

Pan Wojciech Dudziński i Pani Longina Dułacz otrzymali ocenę wyróżniającą. Burmistrz Henryk Litka pogratulował dyrektorom otrzymania najwyższej oceny. W podsumowaniu brała udział również Pani Liliana Lenarczyk- Żurczak Z-ca Burmistrza Dolska.

 

 

 

 
Opublikowano dnia 30-12-2010 r.