GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk
Spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk

 

 

 

 

 

 

W dniu 14 stycznia 2011 roku w sali widowiskowej w Dolsku odbyło się spotkanie Burmistrza z sołtysami gminy Dolsk. W spotkaniu wzięli udział także Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, Pani Elżbieta Juskowiak - Skarbnik Gminy oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

 

Głównym tematem spotkania było omówienie zadań inwestycyjnych, które zostały przyjęte do budżetu i będą realizowane na terenie gminy w roku 2011 oraz podsumowanie gospodarcze roku 2010.

 

Przedstawiony został także harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które odbędą się w poszczególnych sołectwach w dniach od 26 stycznia do 10 lutego 2011 roku.

 

Poruszono także m.in. sprawę obowiązku złożenia przez mieszkańców informacji o wyrobach zawierających azbest oraz kwestię przystąpienia do spółek wodnych.

 

Na spotkaniu obecny był także Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku – Pan Witold Opielewicz, który przedstawił ofertę zajęć sportowych przygotowanych dla dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych.

 

Kończąc spotkanie Pan Burmistrz podziękował sołtysom za pracę podczas 4-letniej kadencji i wręczył każdemu drobny upominek.

 

 

WYBORY DO RAD SOŁECKICH

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 

 

Pobierz plik: Plik PDFPDF (30,9 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 14-01-2011 r.