GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Inwestycje w 2011 roku w gminie Dolsk
Inwestycje w 2011 roku w gminie Dolsk

 

 

 

 

 

 

W 2011 roku z budżetu gminnego wykonamy inwestycje na sumę, przekraczającą 6 mln. zł. 30% wydatków budżetowych kierować będziemy na inwestycje w naszej gminie. Do głównych, planowanych przedsięwzięć należą:

1.      Budowa kanalizacji Drzonek – Wieszczyczyn, jest to kontynuacja budowy z ubiegłego roku. Suma do zainwestowania w tym roku to 2.100.000 zł – planowane oddanie do użytku – lipiec 2011r.

2.      Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku (park, plaża, parking).

Inwestycja rozpoczęta w 2010r. Koszty tegoroczne to 3.000.000 zł. Zakończenie inwestycji w czerwcu 2011r.

3.      Budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej – Mełpin, Pokrzywnica; koszt 450.000 zł. Realizacja do października 2011

4.      Budowa drogi gminnej w Małachowie z tłucznia. Termin wykonania X 2011r.

5.      W 2011 roku wykonamy też dużą inwestycję drogową w Dolsku – budowa ul. Brzozowej i Szkolnej wraz z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem. Tę inwestycję (wartość ok. 3 mln zł) wykonamy do końca 2011 roku.

6.      Obecnie trwają działania, zmierzające do przyspieszenia budowy kanalizacji w Małachowie i Księginkach. Prowadzone są rozmowy, które powinny spowodować budowę kanalizacji w tych wioskach jeszcze w tym – 2011 roku.
Opublikowano dnia 19-01-2011 r.