GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Inwentaryzowali mienie gminy
Inwentaryzowali mienie gminy

 

 

 

 

 

 

Radni wizytowali gminę, zapoznając się ze stanem infrastruktury gminnej w poszczególnych miejscowościach.

 

W poniedziałek, 7 marca 2011 r., dolscy radni wraz z burmistrzem Henrykiem Litka dokonali wizytacji części gminy. Celem wyjazdu była inwentaryzacja mienia gminnego. Wśród miejscowości, które odwiedzili radni znalazły się: Pokrzywnica, Mszczyczyn, Brześnica, Lipówka, Ostrowieczno, Błażejewo, Nowieczek, Masłowo, Rusocin, Wieszczyczyn i Drzonek. Wizytujący mieli możliwość obejrzenia szkół, przedszkoli, świetlic wiejskich oraz stacji wodociągowej w Wieszczyczynie oraz zapoznania się z ich stanem faktycznym. Drugą część wizytacji zaplanowano na 16 marca. - Ogólna ocena posiadanych przez gminę dóbr majątkowych pozwoli na ich obiektywną ocenę, a tym samym ułatwi podejmowanie planów inwestycyjnych i remontowych na kolejne lata – skomentował wizytę burmistrz. Podczas wizytowania konkretnych obiektów obecni byli sołtysi poszczególnych wsi, a w przypadku szkół i przedszkoli także dyrektorzy konkretnych placówek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: TZŚ
Opublikowano dnia 09-03-2011 r.