GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Zamówienia publiczne: Przetarg
Zamówienia publiczne: Przetarg

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK ogłasza przetarg nieograniczony (roboty budowlane) na: Kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompownie ścieków i rurociągów tłocznych dla m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w miejscowości Dolsk - I etap.

 

 

Zobacz treść całego ogłoszenia o przetargu

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

   21 marca 2011 r.
Opublikowano dnia 18-03-2011 r.