GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Gospodarcze konsultacje w Dolsku
Gospodarcze konsultacje w Dolsku

 

 

 

 

 

 

21 marca 2011 r. Burmistrz Dolska Henryk Litka przyjął na spotkaniu Pana Andrzeja Szawana – Starostę Powiatu Wrocławskiego i Jerzego Fitka – Wicestarostę Powiatu Wrocławskiego. W spotkaniu uczestniczył z-ca Burmistrza Śremu – Bartosz Żeleźny.

 

Tematem spotkania były konsultacje samorządowców wrocławskich, dotyczące realizowanej przez Gminę Dolsk inwestycji „Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku”.

 

Starostwo wrocławskie zamierza inwestować w podobnym zakresie i dlatego wizyta w Dolsku. Wymieniono informacje a Burmistrz Dolska odpowiedział na zadane pytania.

 

Z-ca Burmistrza Śremu również przybliżył gościom plany inwestycyjne gminy Śrem w zakresie zmodernizowania brzegów rzeki Warty.

 

 

 
Opublikowano dnia 22-03-2011 r.