GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

 

 

 

 

 

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzony będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

 

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin.

 

Wszelkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U z 1995 r. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.).

 

Na terenie gminy Dolsk prace spisowe przeprowadzi trzech rachmistrzów:

  1. Sylwia Jakubiak
  2. Małgorzata Kaźmierska
  3. Wioleta Ratajczak

 

Każdy rachmistrz posiada identyfikator zawierający fotografie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego. Rachmistrze posługują się terminalem mobilnym i prace spisowe będą przeprowadzali od dnia 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
Opublikowano dnia 06-04-2011 r.