GMINA DOLSK

Herb Gminy Dolsk


Temat: Wielkopolscy Samorządowcy w Dolsku
Wielkopolscy Samorządowcy w Dolsku

 

 

 

 

 

 

W dniach 2-3 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów województwa wielkopolskiego z gmin należących do Związku Gmin Wiejskich RP. Obecnych było 42 szefów gmin.

 

W spotkaniu uczestniczyli także V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Krystyna Poślednia, dyrektor poznańskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego Krzysztof Antczak, Przewodniczący Zarządu ZGWRP Mariusz Poznański, dyrektor biura ZGWRP Paweł Tomczak.

 

Samorządowcy wysłuchali informacji dotyczących działalności komisji wspólnej Rządu i Samorządu, aktualnych problemów samorządu wojewódzkiego i funduszu ochrony środowiska. Sporo czasu poświęcono na omówienie spraw organizacyjnych.

 

Spotkanie zorganizował i obrady prowadził Burmistrz Dolska Henryk Litka – członek Rady Regionalnej ZGWRP, odbyło się ono w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Villa Natura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikowano dnia 03-06-2011 r.