Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

   Z okazji święta Edukacji Narodowej, w dniu 13 października 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Pani Barbara Wierzbińska spotkała się z dyrektorami placówek oświatowych gminy Dolsk – Panią Małgorzatą Sławek, Panem Bartoszem Kołakowskim, Panem Tomaszem Gmerek, którym przekazała życzenia dla wszystkich pracowników oświaty. 

   Następnie Pani Burmistrz wręczyła nagrody przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

   W uznaniu osiągnięć na polu dydaktyczno-wychowawczym oraz wielkiej aktywności i kreatywności w obszarze zarządzania podległymi placówkami, nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk otrzymali:

  1. Pani Małgorzata Sławek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,
  2. Pan Bartosz Kołakowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.

   Burmistrz złożyła wyróżnionym serdeczne gratulacje, życząc jednocześnie zdrowia, uśmiechu i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Dzień Edukacji Narodowej