Gmina Dolsk beneficjentem projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Dolsk beneficjentem projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

   Gmina Dolsk beneficjentem projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

   Informujemy, że w dniu 19 maja 2022 r. podpisana została umowa na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

   Gmina Dolsk otrzymała łącznie kwotę 300.000,00 zł na zakup laptopów. W ramach projektu wsparcie otrzyma 118 uczniów zamieszkałych na terenie naszej Gminy, którzy zakwalifikowali się do projektu.

   Obecnie trwają przygotowania związane z procedurą przetargową, której celem będzie wyłonienie dostawcy sprzętu.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - baner