Gmina Dolsk beneficjentem projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Dolsk beneficjentem projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

   Gmina Dolsk beneficjentem projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

   Informujemy, że Gmina Dolsk, po zakończeniu procedury przetargowej, przystępuje do kolejnego etapu realizacji umowy związanej z projektem grantowym pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

   Od dnia 8 sierpnia br. rozpoczęliśmy wydawanie laptopów uczniom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - baner