Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Informacje:

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami w kolorze czarnym lub granatowym.
W przypadku gdy pole zostaje puste wpisać „nie dotyczy”.
 

Opłaty: (brak)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta i Gminy Dolsk,

Plac Wyzwolenia 4,

63-140 Dolsk.

 

tel. (0-61) 28 25 001, w 43

Termin załatwienia sprawy:
1)    do 7 dni.

Pliki do pobrania