Informacja

Informacja

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z rosnącymi kosztami nośników energii, w tym wprowadzonymi regulacjami prawnymi nakładającymi na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Dolsk.

   Wdrożenie rozwiązań zlecono administratorowi sieci, który zobowiązany jest do regulacji urządzeń z przerwą zasilania oświetlenia w godzinach 00:00 ÷ 04:00.

Za utrudnienia z góry przepraszamy.