Komunikat w sprawie pomocy suszowej

Komunikat w sprawie pomocy suszowej

   Z dniem 16 maja 2022 r. ma ruszyć nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2021 roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł.

Rolniku!

  • jeśli poniosłeś w 2021 szkody większe niż 5% spowodowane wystąpieniem suszy;
  • lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu;
  • złożyłeś wniosek poprzez tzw. „aplikację suszową” o oszacowanie strat z tytułu wystąpienia suszy lub posiadasz protokół oszacowania szkód w przypadku pozostałych wymienionych zjawisk atmosferycznych

możesz się ubiegać o pomoc!

Pliki do pobrania