Komunikaty

Ogłoszenie o zamówieniu (dostawy) - „Kompleksowa dostawa energii ele. obejmująca sprzedaż energii elek. i świadczenia usług dystrybucji...
Ogłoszenie o zamówieniu (dostawy) - „Kompleksowa dostawa energii ele. obejmująca sprzedaż energii elek. i świadczenia usług dystrybucji...
08 maja 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza przetarg nieograniczony (dostawy) na: „Kompleksową dostawę energii ele. obejmująca sprzedaż energii elek. i świadczenia usług dystrybucji energii elek....

Komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z miesiąca maja 2023 roku
Komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z miesiąca maja 2023 roku
05 maja 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
07 kwietnia 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym część działki nr 488 położonej w Dolsku....

Komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z miesiąca kwietnia 2023 roku
Komunikaty Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z miesiąca kwietnia 2023 roku
06 kwietnia 2023

Treść decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...

Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko”
Ogłoszenie o zamówieniu (roboty budowlane) - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko”
03 kwietnia 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza przetarg nieograniczony (roboty budowlane) na: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko”. Link do platformy eZamawiającego:...

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki
03 kwietnia 2023

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 22 wydanego przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu...