Konsultacje z mieszkańcami miasta Dolsk

Konsultacje z mieszkańcami miasta Dolsk

Konsultacje z mieszkańcami miasta Dolsk projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska

   Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia  23 stycznia 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska, przekazuje się do konsultacji z mieszkańcami miasta Dolsk projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska.

Zgodnie z treścią przedmiotowego zarządzenia:

 1. konsultacje są przeprowadzone w terminie od 24.01.2023 r. do 13.02.2023 r.
 2. konsultacje prowadzone są w następujących formach: 
  1. pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej gminy Dolsk, w pokoju nr 8 Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk - Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk - wypełnione czytelnie formularze będzie można złożyć w następujący sposób:
   • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk w godzinach pracy urzędu,

   • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk wpisując na kopercie Formularz - Statut Samorządu Mieszkańców Dolska (decyduje data wpływu do Urzędu),

   • pocztą elektroniczną (skan formularza, zapis w pliku pdf), na adres: umig@dolsk.pl wpisując w tytule Formularz - Statut Samorządu Mieszkańców Dolska,

  2.  spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienia uwag, opinii i propozycji, które odbędzie się 8 lutego 2023 roku o godz. 16:00 w sali widowiskowej w Dolsku.

   Wersja elektroniczna projektu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska dostępna jest poniżej, a wersja papierowa do wglądu w pok. nr 8 Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk w terminie określonym w § 2 w godzinach pracy obu instytucji.

   Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, do którego załączone zostaną opinie, uwagi i propozycje do treści projektu uchwały w sprawie Statutu Samorządu Mieszkańców Dolska, zgłoszone podczas konsultacji.

   Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone podczas konsultacji z mieszkańcami zostaną przekazane pod obrady Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Pliki do pobrania